Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
Imponujące kontrakty Ekolaureata 2007

INFRA Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PBG po otrzymaniu nagrody Polskiej Izby Ekologii nie spoczęła na laurach – kontynuuje rozpoczęte prace renowacyjne i zdobywa kolejne kontrakty, aby zapewniać komfort mieszkańcom polskich miast bezpiecznie, bezproblemowo, bezwykopowo i oczywiście ekologicznie.

W Łodzi firma przystępuje do wykonania modernizacji dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej za ponad 44 mln euro. Jest to najdroższy w historii Spółki projekt, który stanowi część większego przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności ze środków Unii Europejskiej. Firma INFRA Sp. z o.o. wraz z PBG S.A., Hydrobudową Włocławek S.A. i Zakładem Usługowym WIERTMAR S. J. przeprowadzi modernizację w sumie ponad 68 km dystrybucyjnej sieci wodociągowej, 32 km magistral wodociągowych oraz ponad 18 km sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową, czyli bez konieczności robienia uciążliwych wykopów w centrum miasta. Realizacja łódzkiego projektu doprowadzi do likwidacji rynsztoków, szamb i punktów dowozu wody, a 30 tys. łodzian zyska upragnioną kanalizację i bieżącą wodę o jakości odpowiadającej standardom europejskim.
Tak duże przedsięwzięcie nie przeszkadza firmie INFRA Sp. z o.o. rozpocząć w Gdańsku rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Przedsięwzięcie realizowane wraz z Korporacją Budowlaną DORACO oraz Hydrobudową Gdańsk S.A. obejmuje przebudowę systemu kanalizacyjnego wraz z wyłączeniem z eksploatacji i likwidacją przestarzałych obiektów Oczyszczalni Ścieków Zaspa, zlokalizowanych zbyt blisko rozrastających się osiedli mieszkalnych. Pozyskane w ten sposób tereny zostaną w 95% wykorzystane na cele rekreacyjne. W ramach gdańskiego projektu wykonany zostanie, również przez spółkę z Grupy Kapitałowej PBG – Hydrobudowę 9, rurociąg tłoczny o średnicy 1200 mm i długości 7,6 km, który pozwoli na transport ścieków z przepompowni Ołowianka do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód.