Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
Metody gospodarowania wodami opadowymi 

Odprowadzanie wód opadowych musi być tak rozwiązane, aby przeciwdziałać zjawiskom powodziowym i degradacji środowiska. Problem dotyczy szczególnie terenów o intensywnej zabudowie, która pogarsza naturalną zdolność gruntu do gromadzenia wody. Prowadzi to do zwiększenia ilości, prędkości i zanieczyszczenia wody pochodzącej z opadów burzowych.

Współczesne metody gospodarowania wodami deszczowymi powstały w celu zahamowania negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowych rozwiązań oraz dla uniknięcia przeciążeń kanalizacji miejskiej. Rozwiązania te polegają na tanim i skutecznym systemie kontroli, retencji, oczyszczania i rozsączania wód opadowych.

Nowoczesne systemy retencyjne


Nowoczesne systemy retencyjne składają się z modułowych zbiorników, regulatorów przepływu oraz podczyszczalni. Wszystkie elementy mogą tworzyć kompletny system kanalizacyjny lub mogą być stosowane indywidualnie. Dzięki specjalnej budowie nie wymagają stosowania pomp, zasilania ani skomplikowanej konserwacji.
System ten jest receptą na oszczędność kosztów i miejsca. Bardzo duża wytrzymałość modułów retencyjnych (do 40 t/m2 – Stormcell® – Hydro International Ltd.) umożliwia instalację zbiorników o dowolnych kształtach i wielkości pod drogami, parkingami i placami manewrowymi. Dodatkowe zastosowanie regulatorów przepływu Hydro- Brake® umożliwia kontrolę przepływu oraz znaczące ograniczenie wymaganej retencji. W praktyce oznacza to całkowite wykorzystanie posiadanego terenu pod inwestycje, a w przypadku istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej – zwiększenie jej przepustowości bez konieczności jej rozbudowy. Przy projektowaniu nowych sieci można dodatkowo znacząco ograniczyć średnice rurociągów odprowadzających.

Samooczyszczający zbiornik retencyjny

W warunkach burzowych przepływy przekraczające dozwolone natężenia zostają ograniczone przez regulator przepływu. Nadmiar wody przesącza się przez perforowane przewody rurowe poprowadzone pod zbiornikiem. Następnie woda kierowana jest poprzez żwirową warstwę filtracyjną do bloków Stormcell®. Dzięki pionowej strukturze modułów w zbiorniku odbywa się ruch wody góra-dół, co powoduje bardzo szybkie napełnianie i opróżnianie zbiornika oraz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń. Struktura modułowego zbiornika pozwala wyeliminować urządzenia oczyszczające przed zbiornikiem i wszelkie koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem tradycyjnych zbiorników otwartych lub betonowych.Stormcell® jako kontrola źródła

Nadmierne przepływy mogą być kontrolowane przez regulator przepływu i kierowane do bloków, lecz zamiast gromadzenia wody w jednym dużym zbiorniku znajdującym się w dolnym końcu ujęcia, lepiej jest dokonywać tego etapowo w punktach pośrednich. Alternatywnie wody opadowe mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych.

Hydro-Brake
®

Regulator przepływu jest bezobsługowym, samooczyszczającym urządzeniem kontrolującym przepływ po stronie dopływu oraz zmniejszającym hydrauliczne obciążenie po stronie odpływu. Hydro-Brake® osiąga maksymalny odpływ wody, nawet gdy jej poziom jest niski. W rezultacie ogranicza wymaganą retencję do 30%. Dlatego urządzenia te z powodzeniem sprawdzają się przy usprawnianiu przepustowości istniejących systemów kanalizacyjnych.

Podczyszczanie wód deszczowych

Gdy wymagane jest oczyszczanie opadów burzowych, można usuwać zanieczyszczenia stałe i flotujące za pomocą hydrodynamicznego separatora wirowego Downstream Defender®. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji pozwala on osiągnąć bardzo wysoką efektywność przy minimalnych kosztach konserwacji.


Dezynfekcja promieniami UV

Zaostrzające się normy dotyczące jakości odprowadzania ścieków i wód opadowych do odbiorników wskazują potrzebę stosowania dezynfekcji jako ostatniego etapu procesu oczyszczania.
Jednym ze sposobów jest dezynfekcja przy użyciu lamp UV, które wykorzystują naturalne właściwości bakteriobójcze światła ultrafioletowego. Najnowsze lampy UV charakteryzują się żywotnością do 50 000 godzin (Quay Technologies Ltd.) Posiadają bezwarunkową gwarancję na okres 3 lat i działają ze stałą mocą przez cały czas eksploatacji, a częstotliwość włączania i wyłączania urządzenia nie ma wpływu na czas życia promiennika. Są to lampy bezelektrodowe, wykorzystujące mikrofale jako źródło promieniowania. Utrzymanie generowania widma UV na stałym poziomie oraz umiejscowienie wszystkich podłączeń elektrycznych powyżej dezynfekowanej cieczy zapewnia pełne bezpieczeństwo procesowe dezynfekcji. Niezawodność systemu i ograniczona do minimum ilość części zapasowych oznacza, w porównaniu do tradycyjnych systemów, redukcję kosztów operacyjnych. Niska temperatura pracy ułatwia czyszczenie, co zapewnia wysoką efektywność promieniowania UV. W przypadku ścieków i wód opadowych lampy te redukują zanieczyszczenia bakteriologiczne z ponad 90% skutecznością. Warto inwestować w nowoczesną technologię, która w lepszym stopniu niż dotychczas pomaga chronić środowisko naturalne.

Michał Wojda
Przedstawicielstwa w Polsce PwP Sp. z o.o.