Centrum Informacji Ekologicznej
item


 
LEMTECH wśród najlepszych firm konsultingowych

Czasopismo „Fundusze Europejskie” ogłosiło ranking firm doradczych, które w latach 2004-2006 najskuteczniej pozyskiwały środki unijne dla swoich klientów. LEMTECH Konsulting, który w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie miejsce (z kwotą 510 mln zł), uzyskał najwięcej ze wszystkich firm dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

- Cieszymy się z zajęcia tak wysokiego miejsca w bardzo konkurencyjnej branży, jaką jest, bez wątpienia, doradztwo funduszy unijnych – mówi Zbigniew Jędrzejewski, prezes zarządu LEMTECH Konsulting. Przykładem projektu, który otrzymał dofinansowanie dzięki firmie LEMTECH, jest „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej Krakowa (faza I)”. Ponad 50% kosztów tego przedsięwzięcia, szacowanych na 151 mln zł, pokrywa Fundusz Spójności. Pod koniec bieżącego roku wartość wszystkich unijnych dotacji pozyskanych przez firmę może przekroczyć 1 mld zł. Stanie się tak po złożeniu do Funduszu Spójności wniosków na budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w Malborku, Bełchatowie, Helu oraz Krakowie (faza II projektu).

- Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to ogromny wysiłek całego zespołu ekspertów obejmującego inżynierów różnych branż, ekonomistów, analityków finansowych, specjalistów ds. zarządzania oraz prawników, odpowiedzialnych za właściwe opracowanie wniosku z załącznikami, z których najważniejszym oraz wymagającym najwięcej czasu i pracy jest studium wykonalności – dodaje prezes Jędrzejewski.
 
 
Redakcja czasopisma „Fundusze Europejskie” tworząc ranking wzięła pod uwagę dwa kryteria: ilość pozyskanych środków oraz liczbę projektów zakwalifikowanych do dotacji. Oprócz łącznego zestawienia, w najnowszym numerze dwumiesięcznika znalazły się także następujące podkategorie: dotacje dla przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, rolników i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, dotacje na projekty szkoleniowe i edukacyjne oraz środki uzyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

źródło: LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.