Centrum Informacji Ekologicznej
itemRecykling pojazdów w 2008 roku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umieścił na witrynie internetowej szczegółową informację o warunkach i zasadach udzielania dotacji i pożyczek przeznaczonych na realizację programu recyklingu zużytych pojazdów w 2008 roku.

CZYTAJ...

Recykling w Warszawie nabiera rumieńców

Na przełomie maja i czerwca br. recykling w stolicy nabrał rumieńców. A to za sprawą Warszawskich Dni Recyklingu – przedsięwzięcia promującego recykling jako szansy na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi zasobami ziemi, zrealizowanego już po raz drugi przez stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.

CZYTAJ...


Rozpoczęły się Warszawskie Dni Recyklingu zorganizowane przez Zarząd Oczyszczania Miasta. Impreza jest elementem miejskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Warszawa Stolicą Czystości”. Celem imprezy jest edukacja ekologiczna oraz szerzenie zachowań przyjaznych środowisku wśród mieszkańców stolicy.

CZYTAJ...

Ekologiczne torby Greenbag na polskim rynku

Toruńska firma Gam Sp. z o.o. pod koniec 2006 roku wprowadziła na polski rynek ekologiczne torby z polipropylenu, dystrybuowane pod marką Greenbag. Torby dostępne są w ogólnopolskich, jak i regionalnych sieciach super- i hipermarketów. Nowy produkt jest alternatywą dla masowo używanych, szkodliwych dla środowiska toreb foliowych.

CZYTAJ...

Prawa i obowiązki poszczególnych uczestników systemu gospodarowania ZSEE

Na mocy ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) na producentach i importerach wprowadzających na rynek polski urządzenia elektryczne i elektroniczne spoczywa obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, zbierania sprzętu nie pochodzącego z gospodarstw domowych, odzysku i recyklingu odpadów z nich powstających.

CZYTAJ...
 

Recykling odpadów biurowych

W ciągu ostatniej dekady znacznie wzrosła świadomość ekologiczna osób fizycznych, firm i instytucji państwowych. Użytkownicy urządzeń biurowych i wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych do nich, wybierając produkt, kierują się troską o środowisko naturalne, a nie jedynie kryterium ceny...


CZYTAJ...
 

 
Największe centrum elektrorecyklingu w Europie

Zgodnie z niemiecką ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w dniu 24 marca 2006 roku w Niemczech ruszył system zbiórki odpadów elektrycznych. Dokładnie w momencie jego startu REMONDIS Electrorecycling GmbH uruchomił najnowocześniejsze i największe centrum elektrorecyklingu w Europie. Przedsiębiorstwo zainwestowało w ten projekt ponad 17 milionów euro. W przyszłości w zakładzie elektrorecyklingu zatrudnienie znajdzie 110 pracowników...

CZYTAJ... 
Recykling i odzysk w prawie unijnym 

Od 2001 roku do ustawowego obowiązku każdego przedsiębiorcy należy przeprowadzenie i udokumentowanie odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Można zauważyć, że od 1990 roku do momentu wejścia Polski na drogę demokracji bardzo mocno rozwinął się wolny rynek, a co za tym idzie sprzedaż produktów w różnych opakowaniach...


CZYTAJ...