Centrum Informacji Ekologicznej
item


Klimat akustyczny miast Śląska

Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy – Prawo ochrony środowiska (P.o.ś), jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) jest ocena i obserwacja zmian klimatu akustycznego środowiska. Kryteria oceny w zależności od rodzajów ternu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy są określone...

CZYTAJ...