Centrum Informacji Ekologicznej
item


I Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

W dniu 3 grudnia br. w Hotelu Mercure w Warszawie odbyło się I Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Cel Forum stanowiło stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu wykorzystywania energii z Odnawialnych Źródeł Energii w regionach.

CZYTAJ...

Chroń je, jeśli kochasz...

W listopadzie 2007 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem „Chroń je, jeśli kochasz… zużyte świetlówki oddaj do sklepu”. Celem kampanii jest zmotywowanie Polaków, aby zużyte świetlówki oddawali do sklepów.

CZYTAJ...

Nowe wiatraki pod Wolinem

Zakończyła się budowa kolejnych 17 wiatraków do produkcji energii elektrycznej. W sumie farma pod Wolinem, nazwana Lake Ostrowa, liczy już 31 wiatraków o mocy 1,8 MW każdy. Mimo kolejnych powstających instalacji, Polska nie spełnia jeszcze w pełni wymogów UE dotyczących produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pierwsza w Polsce tak nowoczesna instalacja
do współspalania biomasy


W Elektrowni „Kozienice” powstała nowa, bardzo nowoczesna i wartościowa inwestycja, odpowiadająca proekologicznemu kierunkowi rozwoju europejskiej energetyki – instalacja do współspalania biomasy.

CZYTAJ...

ENERGA inwestuje w energię odnawialną

Jeszcze w tym roku Elektrociepłownia Elbląg, należąca do Grupy Kapitałowej ENERGA, rozpocznie prace przygotowawcze do budowy bloku na biomasę. Inwestycja, szacowana na ponad 100 mln zł,  będzie największą w historii elbląskiej elektrociepłowni i jedną z największych w Polsce.

CZYTAJ...

Dolny Śląsk zagłębiem zielonej energetyki

Globalne ocieplenie, odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne... - to tematy, które pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Większość ekspertów i polityków już nie ma wątpliwości, że stopniowe odchodzenie od gospodarki opartej na ropie i węglu - czyli konwencjonalnych źródłach energii - jest koniecznością. Jednak wciąż zbyt mała jest jeszcze świadomość, że  rolnictwo może być wytwórcą czystej, proekologicznej energii.

CZYTAJ...

ENERGA Solar w europejskiej czołówce

Załoga katamaranu ENERGA Solar zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej w regatach  pojazdów zasilanych energią słoneczną. W Holandii startowało 27 ekip, w tym polska załoga złożona ze studentów Politechniki Gdańskiej.

CZYTAJ..

15 czerwca - Europejski Dzień Wiatru

Europejski Dzień Wiatru obchodzony jest po raz pierwszy. W Europie zorganizowano z tej okazji wiele występów i konkursów, aby szerzyć ideę wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, a do takich zalicza się właśnie wiatr. W Polsce Dzień Wiatru obchodzony jest w Szczecinie na Jasnych Błoniach.

CZYTAJ...


Jednym z najistotniejszych komponentów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju i przynoszącego wymierne efekty ekologiczno-energetyczne jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

CZYTAJ...

Największy park słoneczny w Portugalii

Portugalia wykorzystała swoje doskonałe położenie geograficzne i uruchomiła największą na świecie instalację solarną. 52 000 modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na powierzchni 60 ha zlokalizowano w okolicach miasta Serpa na południowym wschodzie kraju...

CZYTAJ...


Słoneczny szpital

W listę największych instalacji solarnych w Polsce wpisała się kolejna. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zainwestował w alternatywne źródła energii, instalując niemalże 600 paneli czerpiących energię z promieni słonecznych...


CZYTAJ...

Technologie wykorzystania energii słonecznej

Promieniowanie słoneczne jest praktycznie niewyczerpalnym źródłem czystej energii, a jednocześnie jej odnawialnym magazynem. Jeszcze przez miliardy lat promieniowanie będzie samoistnie docierać do powierzchni Ziemi, a jego wykorzystanie nie wpłynie na zmniejszenie mocy i wydajności Słońca. Tylko część całkowitej - wynoszącej 3,68 x 1023 kW - mocy energii promieniowania emitowanego przez Słońce dociera do powierzchni Ziemi...

CZYTAJ...


Biomasa i węgiel kamienny a parametry spalania

Biomasa jest jedną z form energii odnawialnej, której wytwarzanie jest najmniej kapitałochłonne. Zgodnie z definicją: biomasą są substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji - pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz inne części odpadów, które ulegają biodegradacji...

CZYTAJ...


 
Rynek granulatu


W związku z bardzo dynamicznym wzrostem produkcji granulatu (pellets) z biomasy (odpady drzewne, rolne, rośliny energetyczne) w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz z rosnącym na świecie uznaniem tego paliwa za jeden z najlepszych substytutów oleju opałowego, węgla i gazu, wzrasta zainteresowanie granulatem również w Polsce...

CZYTAJ...