Centrum Informacji Ekologicznej
item


„Ciepło dla Warszawiaków, Klimat dla Ziemi”

Podejmując postanowienia na ten rok, weźmy do serca hasło z plakatu: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj”. Możemy w ten sposób zrobić najlepszy „Klimat dla Ziemi i Ciepło dla Warszawiaków”. O naszych postanowieniach będą Polkom i Polakom przypominać ulotki ze „złotymi zasadami jak oszczędzać energię”. Fundacja Nasza Ziemia prowadzi też społeczną kampanię outdoor, pt. „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj”.

CZYTAJ...

Akademia Jarzenia

20 listopada 2007 roku rusza Akademia Jarzenia. W ciągu miesiąca mobilna szkoła ENERGI odwiedzi 20 szkół w 20 miejscowościach Polski. Blisko pięć tysięcy dzieci uczyć się będzie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

CZYTAJ...

Oszczędź sobie i światu

Studenci warszawskich uczelni postanowili przekonać ludzi w swoim wieku, że warto, tak jak Al Gore, zrobić coś dobrego dla naszej planety i ogłosili ekologiczne zawody. Mieszkańcy akademików oszczędzając energię, będą mogli powalczyć o cenne nagrody w konkursie stworzonym specjalnie dla nich.

CZYTAJ...

Pięć minut oddechu dla naszej planety

We wtorek, 23 października, na kilka minut wieża Eiffla pogrążyła się w ciemnościach. W ramach akcji "Pięć minut oddechu dla naszej planety" wyłączono także oświetlenie innych francuskich zabytków. Również mieszkańcy Francji nie pozostali obojętni wobec ekologicznej akcji - na kilka minut zgasły światła w wielu domach.

CZYTAJ...

Vattenfall i Fundacja Nasza Ziemia zmieniają klimat Warszawy

Wystartował roczny program edukacji ekologicznej dla Warszawy „Klimat dla Ziemi – Ciepło dla Warszawiaków”. Jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców Warszawy i okolic w zakresie poszanowania, oszczędności i prawidłowego wykorzystania energii elektrycznej i ciepła. Vattenfall został głównym partnerem programu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia. Patronat nad akcją objął Ambasador Szwecji i Prezydent Warszawy.

CZYTAJ...

Redukcja SO2 z procesów konwersji energii w kotłach parowych

Omawiając procesy konwersji energii występujące podczas spalania węgla kamiennego w urządzeniach cieplnych w aspekcie tworzenia się SOx, warto przeanalizować skuteczność stosowanych metod redukcji ditlenku siarki. Należy uwzględnić przy tym parametry ekonomiczno-techniczne stosowanych instalacji odsiarczania w odniesieniu do aspektów ekologicznych zagospodarowania produktów.

CZYTAJ...
 

Remedium na globalne ocieplenie
Energooszczędne oświetlenie


W europejskich miastach instaluje się energooszczędne oświetlenie uliczne nowej generacji. Władze samorządowe miast europejskich instalują nowe oświetlenie uliczne na niespotykaną dotąd skalę, co pokazują raporty sprzedaży Philips – największego producenta źródeł światła na świecie.

CZYTAJ...

Nowy blok energetyczny

W dniu 23 maja 2007 roku w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. odbyła się uroczystość podpisania, poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku 833 MW - największego i najnowocześniejszego bloku energetycznego w Polsce.

CZYTAJ...

Metody odsiarczania stosowane w energetyce

W przypadku źródeł ciepła czynniki ekonomiczne, ekologiczne, jak i techniczne są przyczyną podjęcia działań, mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Ograniczenie tego zjawiska możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii bazujących na mokrych, suchych lub półsuchych metodach odsiarczania...

CZYTAJ...

 
Usuwanie SO2 i NOx przy użyciu wiązki elektronów

Technologia oczyszczania spalin przy użyciu wiązki elektronów należy do najbardziej obiecujących technologii proekologicznych. Zanieczyszczenia nieorganiczne (SO2 i NOx) ulegają utlenieniu pod wpływem wiązki elektronów, a następnie w reakcji z parą wodną i amoniakiem tworzą odpowiednie sole amonowe...


CZYTAJ...


Światowy lider rynku bateryjnego, GP Batteries, należąca do międzynarodowego holdingu Gold Peak Industries Limited dostarcza energii dla pierwszego elektrycznego skutera na świecie firmy Vectrix. Ten pierwszy na świecie, czysty ekologicznie pojazd, zasilany akumulatorami GP Batteries jest produkowany w Polsce, we Wrocławiu...

CZYTAJ...

"Oblicza Ziemi. Energia przyszłości"

21 marca br. Bayer Sp. z o.o. zaingurowała VII edycję Konkursu Fotograficznego „Ekologia w Obiektywie”. Tegoroczny temat to „Oblicza Ziemi. Energia przyszłości”. W tym roku Bayer chce zwrócić uwagę opinii publicznej na problem pozyskiwania energii w przyszłości. Organizatorzy oczekują na inspirujące fotografie od zawodowców i amatorów do 25 maja br...

CZYTAJ...