Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
 
Jubileusz 35-lecia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Środowiska. Jest jedną z wiodących jednostek badawczo-rozwojowych z obszaru ochrony środowiska w kraju. IETU stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla realizacji programów zrównoważonego rozwoju w Polsce podejmowanych przez administrację państwową i samorządową.

CZYTAJ...

Katastrofa czy rozwój?

- Projekt reformy finansów publicznych, zakładający likwidację wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to prawdziwy akt samobójczy. Demontuje się cały polski system finansowania ochrony środowiska, który działa z dobrymi efektami już od kilkunastu lat - alarmuje prof. Stefan Kozłowski z Polskiej Akademii Nauk.

CZYTAJ...


Strategia BOŚ S.A. w nowej perspektywie


Bank Ochrony Środowiska od piętnastu lat istnienia wspiera finansowo inwestycje służące ochronie środowiska, zaspokajając stale rosnące potrzeby w tym zakresie i przyczyniając się do poprawy warunków życia w Polsce. Utrzymaniu takiego wizerunku, a nawet jego spotęgowaniu podporządkowana została strategia Banku po zmianach akcjonariatu, jakie nastąpiły latem 2006 roku...

CZYTAJ...

 


Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw

Uchwalona została ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która wprowadza unijną dyrektywę i nakłada nowe obowiązki na przedsiębiorstwa, których działalność stwarza duże ryzyko szkód w środowisku lub jest zagrożeniem dla chronionych gatunków bądź chronionych siedlisk przyrodniczych. Przedsiębiorstwa te będą ponosić koszty zarówno działań profilaktycznych, jak i służących naprawieniu szkód.

(Źródło: Rzeczpospolita)