Centrum Informacji Ekologicznej
item

 

Fundacja Ekologiczna „Silesia” jest koordynatorem akcji kierowanej do szkół wszystkich typów, przedszkoli, innych placówek oświatowo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia oraz organizacji społecznych. Jak co roku zakup sadzonek drzew i krzewów dofinansowuje WFOŚiGW w Katowicach.

CZYTAJ...

„Sprzątanie świata – Polska 2007”

14-15-16 września 2007 r.
Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj.
Świeć przykładem!

CZYTAJ...

Ile drzew Ty uratujesz?
   
Ile drzew uratowalibyśmy, nie korzystając z papierowych publikacji? Trudno stwierdzić? Teraz każdy może to obliczyć w kilka chwil, korzystając z kalkulatora ekologicznego. Na stronie www.ekokalkulator.pl wszyscy czytelnicy – internauci mają szansę sprawdzić, w jakim stopniu przyczyniliby się do zachowania lasów na świecie, zastępując drukowaną prasę i książki ich odpowiednikami elektronicznymi.

CZYTAJ...

Proces planowania na rzecz środowiska i zdrowia na przykładzie gminy Olkusz

Problem relacji: środowisko a zdrowie jest zagadnieniem bardzo ważnym oraz stanowi istotny aspekt procesu integracji Polski z Unią Europejską, która realizując zasady zrównoważonego rozwoju stawia odpowiednie wymagania także naszemu krajowi.

CZYTAJ...

Ocena narażenia dzieci na metale toksyczne

Metale ciężkie, a wśród nich ołów i kadm, to istotne toksyczne składniki pyłów emitowanych ze źródeł przemysłowych i komunikacji. Deponowane w glebie stanowią zagrożenie dla człowieka nawet przez wiele lat po zaprzestaniu emisji. Pomimo iż w ostatnich latach w Polsce nastąpiło ograniczenie emisji pyłów, zanieczyszczenie środowiska w okręgach przemysłowych jest nadal znaczne.

CZYTAJ...

Oddziaływanie podmiotów gospodarczych na środowisko i zdrowie
– Program Wieloletni „Środowisko a Zdrowie”


Na skutek rozwoju technicznego i gospodarczego pojawia się zagrożenie wywołane przez wprowadzenie do środowiska różnorodnych substancji i czynników stanowiących skutki uboczne przetwarzania zasobów środowiskowych oraz konsumpcji powstałych z nich produktów. Procesom rozwoju towarzyszy więc ryzyko zagrożeń zdrowotnych, które wiąże się obecnie zarówno z pracą zawodową, jak i życiem codziennym każdego z nas.

CZYTAJ...

Strategia rozwoju Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska

Dokument ten stanowi przyczynek do opracowania wizji rozwoju Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska, która została powołana w ramach porozumienia między jednostkami naukowo-badawczymi, gospodarczymi, instytucjami finansowymi, Ministerstwem Środowiska oraz Komitetem Sterującym Polskich Platform Technologicznych.

CZYTAJ...

Będzie ciepło – globalnie

5 kwietnia dobiegły końca prace nad drugą częścią raportu sporządzonego przez Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wynik opublikowanego tego dnia tekstu na temat globalnego ocieplenia brzmi zatrważająco.

CZYTAJ...

Przede wszystkim profilaktyka

Wyniki wieloletnich badań prowadzonych na naszym terenie, zarówno w GOP, jak i poza nim, potwierdziły jednoznacznie występowanie zależności pomiędzy stanem zanieczyszczenia środowiska a określonymi skutkami zdrowotnymi, występującymi u mieszkańców obszarów objętych bezpośrednim wpływem emisji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenie środowiska metalami toksycznymi daje podstawę do obaw zwłaszcza o stan zdrowia i rozwój dzieci... - rozmowa z dr Elżbietą Kulką z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

CZYTAJ...