Centrum Informacji Ekologicznej
item
 
 
Regionalne Programy oficjalnie startują

– Dziś rozpoczynamy uroczyście wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych. Regiony po raz pierwszy stają się naprawdę gospodarzami swoich programów – powiedziała z zadowoleniem minister Elżbieta Bieńkowska na konferencji poświęconej programom regionalnym 12 grudnia 2007 r.

CZYTAJ...

Lista projektów kluczowych z zakresu środowiska

W piątek, 12 października 2007 r., odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono „Listę projektów kluczowych - projekty z zakresu środowiska”. W wykazie tym znalazło się w sumie 397 inwestycji z zakresu środowiska. Ich łączny koszt całkowity to 13,72 mld euro, z czego 7,7 mld euro będą stanowiły środki unijne. Na liście jest 187 projektów podstawowych o wartości 8 mld euro i 210 rezerwowych o wartości 5,7 mld euro.

CZYTAJ...

Konferencja pod patronatem Ministra Środowiska

Uprzejmie zapraszamy na kolejną konferencję szkoleniową organizowaną przez NFOŚiGW, pod patronatem Ministra Środowiska, dla wnioskodawców projektów ekologicznych, którzy aplikować będą o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

CZYTAJ...

Finansowanie Eko-innowacyjności

Eko-innowacyjność jest dobrym rozwiązaniem dla biznesu, zmniejsza presję na środowisko oraz umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Celem Europejskiego Forum Eko-innowacyjności jest stworzenie unikalnego wydarzenia umożliwiającego połączenie spojrzenia strategicznego i biznesowego w celu zbadania priorytetowych kierunków w dziedzinie eko-innowacyjności i technologii środowiskowych w kontekście Europejskiego planu działań w zakresie technologii środowiskowych (ETAP).

CZYTAJ...

 

Okres programowania 2007-2013

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez niecałe 3 lata członkostwa poznaliśmy zasady współistnienia we Wspólnocie. Mamy swoje prawa, jak i obowiązki: nowe ustawy, nowe nakazy, ale i nowe możliwości. Jedną z nich jest możliwość otrzymywania dodatkowych funduszy na dostosowanie do norm unijnych.

CZYTAJ...

Zmiany prawne po wejściu Polski do UE

Uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością gruntownej przebudowy podstaw prawnych, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Nie oznacza to, że Polska do tej pory nie posiadała wypracowanych rozwiązań systemowych w tym zakresie.

CZYTAJ...

Finansowanie ochrony środowiska z funduszy UE

Fundusze unijne są obecnie jednym z podstawowych źródeł finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce. Wysokość środków z Unii Europejskiej przewidzianych na ochronę środowiska w naszym kraju w latach 2004-2006 to około 2,5 mld euro.

CZYTAJ..
 

Regionalne Programy Operacyjne dla środowiska

Kolejny okres programowania, wyznaczony na lata 2007-2013, odkrywa nowe perspektywy finansowania programów operacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Najwięcej z nich, bo aż 38%, przeznaczonych będzie na PO „Infrastruktura i Środowisko”. Tuż po nim (29%) plasują się Regionalne Programy Operacyjne.

CZYTAJ...