Centrum Informacji Ekologicznej
item 
Rządowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu

Czy działania firm zmierzające do ochrony środowiska są na dobrej drodze? Takie pytanie stawiano sobie na dorocznym spotkaniu w ramach kampanii „ecosense”, które odbyło się 29 listopada 2007 r. w Berlinie. Problem globalnego ocieplenia jest tak poważny, że oficjalnie zajął się nim niemiecki rząd.

CZYTAJ...

ONZ o klimacie: już minął czas, trzeba działać

- Jest wiedza i są technologie, aby przeciwdziałać ociepleniu klimatu, już czas - ostrzegł sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun. Światowi przywódcy dyskutowali w Nowym Jorku o zmianach klimatycznych. - Przyszłe pokolenia wystawią ocenę obecnej wspólnocie międzynarodowej, to będzie zależeć od jej odpowiedzi na zmiany klimatyczne - ostrzegł sekretarz generalny, otwierając w Nowym Jorku szczyt poświęcony klimatowi.

CZYTAJ...

Europejski Dzień Bez Samochodu

Po raz pierwszy w Polsce rozpoczyna się ogólnopolska akcja promocji komunikacji miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22.09.2007 r.) oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu (22.09.2007 r.). Co roku do tej wielkiej akcji przyłącza się wiele polskich miast.

CZYTAJ...

Bliski koniec czynnika chłodniczego R22

HCFC-22, czyli popularnie zwane R22, jest wciąż jednym z najczęściej kupowanych syntetycznych czynników chłodniczych w Polsce, mimo że od 2004 r. może być stosowany wyłącznie do serwisu istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ale już niedługo R22 całkiem zniknie z użycia.

CZYTAJ...
Zobacz też: III Forum Chłodnictwa

Combating Climate Change

Firma Bayer jest jedną z pierwszych 16 międzynarodowych firm-sygnatariuszy, które dołączyły do powołanej na początku 2007 roku nowej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu 3C: Combating Climate Change. Firmy, które dołączyły do tej inicjatywy, dążą do wykorzystania swojej fachowej wiedzy i doświadczenia dla opracowania polityki ochrony klimatu na świecie po wygaśnięciu Protokołu z Kioto w 2012 roku.

CZYTAJ...

Ekotrendy w biznesie

Jeszcze kilka lat temu niewiele mówiło się o ekologii i ochronie środowiska naturalnego, w szczególności w kontekście prowadzenia biznesu. Świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą bardzo dynamiczny postęp cywilizacyjny i technologiczny, była dużo niższa niż obecnie. Na szczęście zarówno całe społeczeństwa, jak i świat biznesu w porę dostrzegły problem i podjęły działania, których celem jest ograniczenie szkód.

CZYTAJ...

Formy rtęci w powietrzu atmosferycznym w Europie

Do grupy metali, które stanowią śladowe, jednakże niebezpieczne zanieczyszczenia środowiska, należy rtęć w stanie pierwiastkowym, jej sole nieorganiczne oraz organiczne związki. Toksyczny charakter tych substancji jest od dawna znany. Przewlekłe zatrucia związkami rtęci rozpoznano jako „chorobę kapeluszników” [1].

CZYTAJ...

Narażenie zdrowia przez zanieczyszczenie powietrza
pyłem zawieszonym

 
Podstawowym celem Polityki Ekologicznej Państwa dotyczącej powietrza atmosferycznego jest prowadzenie działań dla utrzymania poprawy jego jakości i dalszego ograniczania ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak cząstki zawieszone, szczególnie drobne pyły.

CZYTAJ...

Limity na emisję CO2

21 maja odbyła się konferencja prasowa na temat redukcji emisji dwutlenku węgla do powietrza. Decyzję taką powzięła Komisja Europejska w trosce o czyste powietrze i środowisko. Czy będziemy potrafili dostosować się do wymogów Wspólnoty?

CZYTAJ..

Vattenfall zmniejszy emisję CO2 o 50%

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vattenfall przedstawił nowe wytyczne dla swoich obiektów energetycznych, dotyczące spraw klimatycznych. „(...) Firma chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku w porównaniu do poziomu bazowego z 1990 roku, jednocześnie utrzymując lub nawet zwiększając obecną produkcję energii".

CZYTAJ...

Samochód marzeń?

Samochody są nieodłączną częścią naszego życia. Na ulicach pojawia się ich coraz więcej, co oznacza większe zanieczyszczenie środowiska poprzez przedostawanie się spalin do powietrza. Biorąc pod uwagę założenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony środowiska, zostały poczynione kroki w celu redukcji emisji CO2 i NOx ze spalin. Studenci Akademii Morskiej w Gdyni dowiedli, że możliwa jest nawet całkowita ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem spalinami...


CZYTAJ...


Prognozowanie zanieczyszczeń powietrza

Coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że stan powietrza, którym oddychamy, jego potocznie rozumiana czystość i zawartość niewyczuwalnych mikroskładników, mają duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Hasła takie jak efekt cieplarniany, kwaśne deszcze czy zmniejszanie się warstwy ozonu znajdują swoje odzwierciedlenie w programach szkolnych i przykuwają uwagę mediów...

CZYTAJ...

 
Jakość powietrza w Polsce

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery oznacza wprowadzanie do powietrza substancji stałych i gazowych w ilościach, które negatywnie wpływają na klimat, a przede wszystkim na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza możemy podzielić na gazowe (wywołujące chemiczne zmiany powietrza) oraz pyłowe (wpływające na zmianę właściwości fizycznych atmosfery...

CZYTAJ...


 
www.marquisproject.net – o jakości powietrza

W Europejskiej Strategii Tematycznej dotyczącej Zanieczyszczenia Powietrza (wrzesień 2005) Komisja Europejska zidentyfikowała najważniejsze problemy występujące w Europie na skutek zanieczyszczenia powietrza... -
rozmowa z dr Leo Wannerem z Fundació Universitat Pompeu Fabra, koordynatorem Projektu MARQIUS...

CZYTAJ...